หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณประจำปี 2567 การจัดทำTOR คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา การตรวจรับ การทำหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ” (ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางแก้ไขใหม่)

วิทยากร: อ.อัมพววรณ พุกดำ

฿4,200.-

สิทธิพิเศษ! : คู่มือ , กระเป๋าเอกสาร

สมัครด่วน ก่อน 30 เมษายน 67 

รับฟรี หม้อชาบู ปิ้งย่าง 2 in 1

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 23 กุมภาพันธ์ 2567 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี 4,200 ดาวน์โหลด
2 19 เมษายน 2567 - 21 เมษายน 2567 โรงแรมโคโค่บิช จอมเทียนพัทยา ชลบุรี 4,200 ดาวน์โหลด
3 10 พฤษภาคม 2567 - 12 พฤษภาคม 2567 โรงแรมมิตรพันธ์ กาญจนบุรี 4,200 ดาวน์โหลด
4 31 พฤษภาคม 2567 - 1 มิถุนายน 2567 โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช 4,200 ดาวน์โหลด
5 7 มิถุนายน 2567 - 9 มิถุนายน 2577 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา นครสวรรค์ 4,200 ดาวน์โหลด