หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ เพื่อการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ”

วิทยากร: นายโรจน์ วราพรมงคลกุล , นางสาวเบญจวรรณ พลชัย

฿4,200.-
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 14 มิถุนายน 2567 - 16 มิถุนายน 2567 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด 4,200 ดาวน์โหลด
2 12 กรกฎาคม 2567 - 14 กรกฎาคม 2567 แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา นครสวรรค์ 4,200 ดาวน์โหลด
3 16 สิงหาคม 2567 - 18 สิงหาคม 2567 โรงแรมเดอะทวินโลตัส นครศรีธรรมราช 4,200 ดาวน์โหลด
4 30 กรกฎาคม 2567 - 1 สิงหาคม 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี 4,200 ดาวน์โหลด
5 13 กันยายน 2567 - 15 กันยายน 2567 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เชียงใหม่ 4,200 ดาวน์โหลด
6 27 กันยายน 2567 - 29 กันยายน 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,200 ดาวน์โหลด