หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการจ้างก่อสร้าง รวมถึงงานออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับ ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 สำหรับงานก่อสร้าง

วิทยากร: อ.ทักษพร รักอยู่ และ อ.มริษฎา ภู่ขวัญทอง

฿4,900.-
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 12 กรกฎาคม 2567 - 14 กรกฎาคม 2567 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
2 2 สิงหาคม 2567 - 4 สิงหาคม 2567 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ 4,900 ดาวน์โหลด
3 9 สิงหาคม 2567 - 11 สิงหาคม 2567 โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด 4,900 ดาวน์โหลด
4 16 สิงหาคม 2567 - 18 สิงหาคม 2567 โรงแรมโคโค่บีชจอมเทียน ชลบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
5 30 สิงหาคม 2567 - 1 กันยายน 2567 โรงแรมเดอะทวินโลตัส นครศรีธรรมราช 4,900 ดาวน์โหลด