หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติภายหลังจากการประเมิน ทบทวนการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเมื่อได้รับการคัดค้าน การอุทธรณ์ การฟ้องคดี สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฯ เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์”

วิทยากร: อาจารย์ วันวิสา ปรีชานันท์ และ ทีมงานจ่าสันต์

฿4,900.-
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 28 กรกฎาคม 2566 - 30 กรกฎาคม 2566 โรงแรม ชลจันทร์ บีช รีสอร์ท ชลบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
2 11 สิงหาคม 2566 - 13 สิงหาคม 2566 โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น 4,900 ดาวน์โหลด
3 8 กันยายน 2566 - 10 กันยายน 2566 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล พิษณุโลก 4,900 ดาวน์โหลด
4 15 กันยายน 2566 - 17 กันยายน 2566 โรงแรม เค ปาร์ค สุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด