ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ เพื่อการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ”
วิทยากร : นายโรจน์ วราพรมงคลกุล , นางสาวเบญจวรรณ พลชัย
รุ่นที่ : 2
วันที่อบรม : 12 กรกฎาคม 2567 - 14 กรกฎาคม 2567
สถานที่ : แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา
ค่าลงทะเบียน : 4,200 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว (กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูล)

*พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0999999999
*กรุณากรอก E-mail เพื่อสะดวกในการรับข่าวสาร สถานะโครงการ และตรวจสอบข้อมูล

เพิ่มผู้ลงทะเบียน

ข้อมูลหน่วยงาน

347561