ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร : หลักสูตร “ปรับปรุง ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566”
วิทยากร : อาจารย์ ชัชนัย อุดทา และคณะครู ก.
รุ่นที่ : 8
วันที่อบรม : 24 พฤศจิกายน 2566 - 26 พฤศจิกายน 2566
สถานที่ : โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท

สิทธิพิเศษ! : คู่มือ , กระเป๋าเอกสาร

ข้อมูลส่วนตัว

*พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0999999999
*หากกรอกข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและทำรายการได้ผ่านอีเมล์

ข้อมูลหน่วยงาน