ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยมด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ตารางค่า F (ฉบับใหม่) การสร้างสูตรคำนวนและการใช้งาน Excel B.O.Q. Template สำหรับโครงการงานก่อสร้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ”
วิทยากร : วิทยากร ผ.อ. อาภรณ์ โชติชื่น
รุ่นที่ : 9
วันที่อบรม : 15 ธันวาคม 2566 - 17 ธันวาคม 2566
สถานที่ : โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ วิว
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท

สิทธิพิเศษ! : เอกสารคู่มือ กระเป๋า

ข้อมูลส่วนตัว

*พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0999999999
*หากกรอกข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและทำรายการได้ผ่านอีเมล์

ข้อมูลหน่วยงาน