ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕
วิทยากร : อ. อัมพวรรณ พุกดำ
รุ่นที่ : 7
วันที่อบรม : 8 ธันวาคม 2566 - 10 ธันวาคม 2566
สถานที่ : โรงแรม สุนีย์แกรนด์
ค่าลงทะเบียน : 4,200 บาท

สิทธิพิเศษ! : คู่มือ , กระเป๋าเอกสาร

ข้อมูลส่วนตัว

*พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0999999999
*หากกรอกข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและทำรายการได้ผ่านอีเมล์

ข้อมูลหน่วยงาน