ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร : หลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางแก้ไขใหม่) การบันทึกข้อมูลและแก้ไขสัญญาในระบบ e-GP”
วิทยากร : อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ / อ.ดุจดาว ฉวีวรรณ
รุ่นที่ : 4
วันที่อบรม : 24 พฤศจิกายน 2566 - 26 พฤศจิกายน 2566
สถานที่ : โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋าเอกสาร,คู่มือ,หม้อชาบู กระทะปิ้งย่าง2in1

ข้อมูลส่วนตัว

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว (กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูล)

*พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0999999999
*กรุณากรอก E-mail เพื่อสะดวกในการรับข่าวสาร สถานะโครงการ และตรวจสอบข้อมูล

เพิ่มผู้ลงทะเบียน

ข้อมูลหน่วยงาน

870523