ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ กระบวนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 5 การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา แนวทางการพิจารณาผู้ชนะเสนอราคา กรณีเป็นผู้ประกอบการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามคำสั่งกรมบัญชีกลาง (ฉบับล่าสุด)
วิทยากร : อาจารย์ดุจดาว ฉวีวรรณ์
รุ่นที่ : 2
วันที่อบรม : 23 กุมภาพันธ์ 2567 - 25 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : โรงแรมสองพันบุรี
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท

สิทธิพิเศษ! : คู่มือ , กระเป๋าเอกสาร

ข้อมูลส่วนตัว

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว (กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูล)

*พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0999999999
*กรุณากรอก E-mail เพื่อสะดวกในการรับข่าวสาร สถานะโครงการ และตรวจสอบข้อมูล

เพิ่มผู้ลงทะเบียน

ข้อมูลหน่วยงาน

876025