ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณประจำปี 2567 การจัดทำTOR คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา การตรวจรับ การทำหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ” (ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางแก้ไขใหม่)
วิทยากร : อ.อัมพววรณ พุกดำ
รุ่นที่ : 5
วันที่อบรม : 7 มิถุนายน 2567 - 9 มิถุนายน 2577
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา
ค่าลงทะเบียน : 4,200 บาท

สิทธิพิเศษ! : คู่มือ , กระเป๋าเอกสาร

ข้อมูลส่วนตัว

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว (กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูล)

*พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0999999999
*กรุณากรอก E-mail เพื่อสะดวกในการรับข่าวสาร สถานะโครงการ และตรวจสอบข้อมูล

เพิ่มผู้ลงทะเบียน

ข้อมูลหน่วยงาน

126389