หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางแก้ไขใหม่) การบันทึกข้อมูลและแก้ไขสัญญาในระบบ e-GP”

วิทยากร: อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ / อ.ดุจดาว ฉวีวรรณ

฿4,900.-

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋าเอกสาร,คู่มือ,หม้อชาบู กระทะปิ้งย่าง2in1

รับง่ายๆทุกท่าน  กับ +++ หม้อชาบู กระทะปิ้งย่าง 2 in1

แค่แชร์เพจ อบรมมหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยากรผู้รับผิดชอบงานตรง กรมบัญชีกลาง

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 27 ตุลาคม 2566 - 29 ตุลาคม 2566 โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน ชลบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
2 3 พฤศจิกายน 2566 - 5 พฤศจิกายน 2566 โรงแรม เพชรรัชต์ การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด 4,900 ดาวน์โหลด
3 10 พฤศจิกายน 2566 - 13 พฤศจิกายน 2566 โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ 4,900 ดาวน์โหลด
4 24 พฤศจิกายน 2566 - 26 พฤศจิกายน 2566 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก พิษณุโลก 4,900 ดาวน์โหลด
5 8 ธันวาคม 2566 - 10 ธันวาคม 2566 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
6 15 ธันวาคม 2566 - 17 ธันวาคม 2566 โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม 4,900 ดาวน์โหลด