หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยมด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ตารางค่า F (ฉบับใหม่) การสร้างสูตรคำนวนและการใช้งาน Excel B.O.Q. Template สำหรับโครงการงานก่อสร้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ”

วิทยากร: วิทยากร ผ.อ. อาภรณ์ โชติชื่น

฿4,900.-

สิทธิพิเศษ! : เอกสารคู่มือ กระเป๋า

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 21 เมษายน 2566 - 23 เมษายน 2566 โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 นครราชสีมา 4,900 ดาวน์โหลด
2 9 มิถุนายน 2566 - 11 มิถุนายน 2566 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,900 ดาวน์โหลด
3 23 มิถุนายน 2566 - 25 มิถุนายน 2566 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา 4,900 ดาวน์โหลด
4 30 มิถุนายน 2566 - 2 กรกฎาคม 2566 โรงแรมโมราจ พิษณุโลก 4,900 ดาวน์โหลด
5 7 กรกฎาคม 2566 - 9 กรกฎาคม 2566 โรงแรมเนวาด้า อุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
6 28 กรกฎาคม 2566 - 30 กรกฎาคม 2566 โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน ชลบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
7 20 ตุลาคม 2566 - 22 ตุลาคม 2566 โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย 4,900 ดาวน์โหลด
8 27 ตุลาคม 2566 - 29 ตุลาคม 2566 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน ชลบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
9 15 ธันวาคม 2566 - 17 ธันวาคม 2566 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ วิว นครพนม 4,900 ดาวน์โหลด