หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕

วิทยากร: อ. อัมพวรรณ พุกดำ

฿4,200.-

สิทธิพิเศษ! : คู่มือ , กระเป๋าเอกสาร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 9 มิถุนายน 2566 - 11 มิถุนายน 2566 ร้อยเอ็ด โฮเทล ร้อยเอ็ด 4,200 ดาวน์โหลด
2 21 กรกฎาคม 2566 - 23 กรกฎาคม 2566 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง 4,200 ดาวน์โหลด
3 4 สิงหาคม 2566 - 6 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ขนอม ซันไรส์ รีสอร์ทเเอนด์โฮเทล นครศรีธรรมราช 4,200 ดาวน์โหลด
4 22 กันยายน 2566 - 24 กันยายน 2566 โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา 4,200 ดาวน์โหลด
5 13 ตุลาคม 2566 - 15 ตุลาคม 2566 โรงแรม เอเชีย ชะอำ เพชรบุรี 4,200 ดาวน์โหลด
6 20 ตุลาคม 2566 - 22 ตุลาคม 2566 โรงแรม อัศวรรณ หนองคาย 4,200 ดาวน์โหลด
7 8 ธันวาคม 2566 - 10 ธันวาคม 2566 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี 4,200 ดาวน์โหลด